ข้อมูลที่พัก: ถนอมทรง

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ถนอมทรง
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 7 ถนนพหลโยธิน ซอย 13 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3621 1196
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย