ข้อมูลที่พัก: ภูธาร รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ภูธาร รีสอร์ท
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 5,600 บาท
  • ที่อยู่ : 55 หมู่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 7354, 0 3634 1151-2, 0 2970-6063
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย