ข้อมูลที่พัก: พาร์ค ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : พาร์ค ฮิลล์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 112 หมู่ 7 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2208 9200-3 , 0 3634 1464
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย