ข้อมูลที่พัก: ไร่กุสุมา

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไร่กุสุมา
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 6,500 บาท
  • ที่อยู่ : 144 หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก-เจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3634 1491, 0 3634 1495, 0 2579 1591, 0 2561 4363-4
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sales@raikusuma.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย