ข้อมูลที่พัก: ไร่หวานสนิทรีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไร่หวานสนิทรีสอร์ท
  • สถานที่ : แก่งคอย สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,100 บาท
  • ที่อยู่ : 89 หมู่ 3 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2511 0064 , 0 2513 2144 ,0 3621 1333
  • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย