ข้อมูลที่พัก: แสงไทย วิลล่า

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แสงไทย วิลล่า
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 518 ถนนสุดบรรทัด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3621 2115
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย