ข้อมูลที่พัก: แสนสุข

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แสนสุข
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 190 - 260 บาท
  • ที่อยู่ : 194 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3621 1104 , 0 3621 1638
  • จำนวนห้อง : 117 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย