ข้อมูลที่พัก: ทรัพย์สินรุ่งเรือง

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ทรัพย์สินรุ่งเรือง
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 471 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 2030-4, 0 3622 2206-9
  • จำนวนห้อง : 170 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย