ข้อมูลที่พัก: ลากูน่า รีสอร์ท

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 • ชื่อโรงแรม : ลากูน่า รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากน้ำ เมือง สตูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 207 หมู่ 6 ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 • เบอร์โทรศัพท์ : -08 1969 1014 , 0 7478 3567
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย