ข้อมูลที่พัก: บารา รีสอร์ท

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 • ชื่อโรงแรม : บารา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากบารา ละงู สตูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 480 - 480 บาท
 • ที่อยู่ : 205 ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7478 3333-4, 0 7472 2648
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย