ข้อมูลที่พัก: มารีน่า

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

  • ชื่อโรงแรม : มารีน่า
  • สถานที่ : ปากบารา ละงู สตูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 134 ถนนละงู - ปากบารา ต.ปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7478 1431
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย