ข้อมูลที่พัก: กระโจมทราย

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

  • ชื่อโรงแรม : กระโจมทราย
  • สถานที่ : ปากน้ำ ละงู สตูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 180 บาท
  • ที่อยู่ : 122 หมู่ 2 ถนนละงู-ปากบารา (ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7478 3371 0 7478 3393 0 4967 3238
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย