ข้อมูลที่พัก: เหรียญทอง

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

  • ชื่อโรงแรม : เหรียญทอง
  • สถานที่ : เมือง สตูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 140 - 180 บาท
  • ที่อยู่ : 4/6 ถนนสมานประดิษฐ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7471 1036
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย