ข้อมูลที่พัก: สินเกียรติธานี

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 • ชื่อโรงแรม : สินเกียรติธานี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สตูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 650 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 50 ถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7472 1055-8 , 0 7473 0254-5
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย