ข้อมูลที่พัก: สตูลธานี

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

  • ชื่อโรงแรม : สตูลธานี
  • สถานที่ : เมือง สตูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 90 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7471 1010 , 0 7471 2309
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย