ข้อมูลที่พัก: บายพาส

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 • ชื่อโรงแรม : บายพาส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สตูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 73/51 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7472 5174
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย