ข้อมูลที่พัก: ริมน้ำ ริเวอร์เฮ้าส์

จังหวัดสตูล ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 • ชื่อโรงแรม : ริมน้ำ ริเวอร์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สตูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 380 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 138 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7472 5200 , 08 1898 5491 , 08 9733 4869
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย