ข้อมูลที่พัก: โรงแรมกันทรลักษณ์ พาเลซ

จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมกันทรลักษณ์ พาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 131/35-36 ถ.สินประดิษฐ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4563 5157, 0 4566 1085
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย