ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเกษสิริ

จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเกษสิริ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ศรีสะเกษ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 1102–05 ถ.ขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4561 4006-7
 • จำนวนห้อง : 93 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kessiri.com
 • อีเมลล์ : thada_lim@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย