ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ไทยเสริมไทย

จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ไทยเสริมไทย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ศรีสะเกษ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 180 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 147/5 ถ.ศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4561 3478
 • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย