ข้อมูลที่พัก: ราษี รีสอร์ท

จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

 • ชื่อโรงแรม : ราษี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ราษีไศล ศรีสะเกษ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 179 หมู่ 5 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4568 1223, 08 7243 0527
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย