ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อมรเทพ

จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อมรเทพ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ขุนหาญ ศรีสะเกษ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 113 หมู่ 4 ถ.พยุขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4567 9131
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย