ข้อมูลที่พัก: ปางไม้

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ปางไม้
  • สถานที่ : ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 1250 หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1276 1999, 0 7453 1703-4, 0 7439 0249
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย