ข้อมูลที่พัก: หาดแก้ว รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : หาดแก้ว รีสอร์ท
  • สถานที่ : หาดแก้ว สิงหนคร สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 899 - 1,771 บาท
  • ที่อยู่ : 163/1 กิโลเมตร5 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7433 1058–66
  • จำนวนห้อง : 143 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย