ข้อมูลที่พัก: เขาเขียว

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : เขาเขียว
  • สถานที่ : สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 190 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 139/11 หมู่ 1 ถนนท่าแพ-เกาะยอ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7433 1669-70
  • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย