ข้อมูลที่พัก: ระโนด รีสอร็ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ระโนด รีสอร็ท
  • สถานที่ : ระโนด สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย