ข้อมูลที่พัก: สะเดา พลาซ่า

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : สะเดา พลาซ่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สะเดา สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 360 บาท
 • ที่อยู่ : 14/3 ถนนรวมสุข ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7441 2373 , 0 7441 1936
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย