ข้อมูลที่พัก: ไลท์ เฮาส์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ไลท์ เฮาส์
  • สถานที่ : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 118 ถนนเพชรกาฬ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7452 1368, 0 7451 2017
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย