ข้อมูลที่พัก: ไทย-มาเลเซีย

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ไทย-มาเลเซีย
  • สถานที่ : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 320 บาท
  • ที่อยู่ : 10 ถนนศิริมงคล ตำบลปาดังเบซาร์ อำเถอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7452 1021
  • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย