ข้อมูลที่พัก: ชายแดน

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ชายแดน
  • สถานที่ : ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 180 บาท
  • ที่อยู่ : 142 ถนนเพชรกาฬ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7452 1013 , 0 7452 1392
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย