ข้อมูลที่พัก: สะกอม คาบานา

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : สะกอม คาบานา
  • สถานที่ : สะกอม เทพา สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 136 หมู่ 4 ถนนจะนะ-ปัตตานี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 1213 0560
  • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย