ข้อมูลที่พัก: เทพาบีช รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : เทพาบีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพา สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 225 หมู่ 4 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 74230 4094 , 0 7432 5551-2 , 08 1230 8078
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย