ข้อมูลที่พัก: คลับ แปซิฟิก

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : คลับ แปซิฟิก
  • สถานที่ : สะกอม เทพา สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : . 0 1712 1020
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย