ข้อมูลที่พัก: อำนวยสุข

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : อำนวยสุข
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 130 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 151 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7423 1847 , 0 7423 7350
  • จำนวนห้อง : 45 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย