ข้อมูลที่พัก: หาดใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : หาดใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 406 - 1,400 บาท
  • ที่อยู่ : 42-4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเถอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7424 4744 , 0 7435 1500-3
  • จำนวนห้อง : 210 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย