ข้อมูลที่พัก: ศิริภินันท์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : ศิริภินันท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 480 - 930 บาท
 • ที่อยู่ : 20 ซอย4 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7425 2051-2
 • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย