ข้อมูลที่พัก: เมืองทอง

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : เมืองทอง
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 230 บาท
  • ที่อยู่ : 8/3-4 ซอยเสน่หานุสรณ์ ถนนผดุงภักดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7424 5749 , 0 7423 3179 , 0 7424 3407
  • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย