ข้อมูลที่พัก: แม่น้ำ

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : แม่น้ำ
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 43/42-3 ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7423 4800-3 , 0 7424 5277
  • จำนวนห้อง : 42 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย