ข้อมูลที่พัก: พิมาน

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : พิมาน
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 220 - 320 บาท
  • ที่อยู่ : 89 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 7423 0145-7 , 0 7424 5710
  • จำนวนห้อง : 116 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย