ข้อมูลที่พัก: บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 960 - 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7435 5355 , 0 7435 5655–62
 • จำนวนห้อง : 247 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : bpgrd@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย