ข้อมูลที่พัก: นิวเวิลด์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : นิวเวิลด์
  • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,320 บาท
  • ที่อยู่ : 152-156 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7423 0100-4 , 0 7435 4787–90
  • จำนวนห้อง : 148 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย