ข้อมูลที่พัก: ซิตี้ ปาร์ค

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : ซิตี้ ปาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 575 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 717/17 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7434 5491-5
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย