ข้อมูลที่พัก: เก็นติ้ง

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : เก็นติ้ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดใหญ่ สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 680 บาท
 • ที่อยู่ : 263 ถนนสามชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7423 9651-4 , 0 7434 3216-9
 • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย