ข้อมูลที่พัก: อ่าวทราย รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : อ่าวทราย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะยอ เมือง สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 32/3 หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7445 0131
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย