ข้อมูลที่พัก: ออคิด

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : ออคิด
  • สถานที่ : เมือง สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 480 บาท
  • ที่อยู่ : 99/44 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7432 2811
  • จำนวนห้อง : 55 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย