ข้อมูลที่พัก: เอส.พี.

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : เอส.พี.
  • สถานที่ : เมือง สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 170 - 250 บาท
  • ที่อยู่ : 3/9 ซอย 2 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7431 3414
  • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย