ข้อมูลที่พัก: เลคอินน์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : เลคอินน์
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : บ่อยาง เมือง สงชลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 390 - 590 บาท
  • ที่อยู่ : 301-3 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงชลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7432 1044 , 0 7432 1441-2 , 0 7432 5050
  • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย