ข้อมูลที่พัก: เลคอินน์

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : เลคอินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ่อยาง เมือง สงชลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 390 - 590 บาท
 • ที่อยู่ : 301-3 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงชลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7432 1044 , 0 7432 1441-2 , 0 7432 5050
 • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย