ข้อมูลที่พัก: สุขสมบูรณ์ 1

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 • ชื่อโรงแรม : สุขสมบูรณ์ 1
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ่อยาง เมือง สงขลา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 180 - 380 บาท
 • ที่อยู่ : 40 ถนนเพชรคีรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7431 1049 , 0 7444 0821-2
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย