ข้อมูลที่พัก: เกาะยอ รีสอร์ท

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : เกาะยอ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะยอ เมือง สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 30 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7445 0301 , 0 7445 0398
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย