ข้อมูลที่พัก: กรีน เวิลด์ พาเลส

จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

  • ชื่อโรงแรม : กรีน เวิลด์ พาเลส
  • สถานที่ : บ่อยาง เมือง สงขลา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 740 - 2,800 บาท
  • ที่อยู่ : 99 ถนนสามัคคีสุข 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7443 7900-8
  • จำนวนห้อง : 92 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย